Mời Thầu: Mua sắm hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán ≥ 16 lát cắt cho Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ.

Tên bên mời thầu: Ban QLDA XDCT Y tế – Sở Xây dựng Long An

Địa chỉ: số 30-32 Quốc lộ 1, Phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại/fax/email: 072.3839288/072.3526153/duanytelongan@yahoo.com

Bạn đang đọc: Mời Thầu: Mua sắm hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán ≥ 16 lát cắt cho Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ.

Mã số thuế: 1101260817

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán ≥ 16 lát cắt; công trình Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ.

– Loại gói thầu: mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: cung cấp thiết bị Hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán ≥ 16 lát cắt cho công trình Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

 1. Tên dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Đức Huệ.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 7 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban QLDA XDCT Y tế số 30-32 Quốc lộ 1, Phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại/fax/email: 072.3839288/ 072.3526153/ duanytelongan@yahoo.com.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu: 128.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu đồng), bằng bảo lãnh của ngân hàng
 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2016.
 10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Giới thiệu: Quang Sơn

Quang Sơn là giám đốc hocdauthau.com - Kênh thông tin học đấu thầu, kiến thức tổng hợp, công nghệ, đời sống.

Viết một bình luận

0 Shares
Share
Tweet
Pin